வால்மார்ட் குறைபாடுகள் உள்ள ஊழியர்களை நியாயமான தங்குமிடங்களை வழங்குவதற்குப் பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் பணிநீக்கம் செய்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வால்மார்ட் ஊனமுற்ற ஊழியர்களை துப்பாக்கிச் சூடு, இடமளிக்காமல், நேரத்தைக் குறைக்கும் முறையைக் கொண்டுள்ளது.விஸ்கான்சினைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சமீபத்தில் கார்ப்பரேஷனில் 16 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகு ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார்.அப்போது ஒரு வழக்கறிஞர் கண்டுபிடித்தார் CNBC இன் படி விஸ்கான்சினில் உள்ள குறைபாடுகள் உள்ள மற்ற ஊழியர்களுக்கும் இதேதான் நடந்தது, அத்துடன் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள பலர்.
ஒரு நபருக்கு $5 மில்லியன் நஷ்டஈடு வழங்கப்பட்டது.U.S. Equal Employment Opportunity Commission, வால்மார்ட் நிறுவனத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது, ஒரு ஊழியர் ஊனமுற்றவர்களுக்கு நியாயமான இடவசதிகளை வழங்குவதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

ஒரு கூட்டாட்சி நடுவர் குழு ஒப்புக்கொண்டது, மேலும் வால்மார்ட் கூட்டாட்சி சட்டத்தை மீறியதாகக் கண்டறிந்தது.

ஒரு நீதிபதி அந்தத் தொகையை $300,000 ஆகக் குறைப்பதற்கு முன்பு வால்மார்ட் $125 மில்லியனைச் செலுத்துமாறு உத்தரவிடப்பட்டது, இது சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட மிக அதிகமான தொகையாகும்.
ஒவ்வொரு காலையிலும் உங்கள் இன்பாக்ஸில் சமீபத்திய தலைப்புச் செய்திகளைப் பெறவா? உங்கள் நாளைத் தொடங்க எங்கள் காலைப் பதிப்பில் பதிவு செய்யவும்.
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது