குளிர்காலம் தொடங்கும் முன் விவசாயிகள் இடைவிடாமல் அறுவடை செய்து வருகின்றனர்

இப்பகுதி முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் குளிர்கால காலநிலையை வென்று தங்கள் பயிர்களை அறுவடை செய்ய நேரம் மற்றும் இயற்கை அன்னைக்கு எதிராக பந்தயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.ஹனியோயே நீர்வீழ்ச்சியில் உள்ள மீசென்சால் பண்ணைகளில், டேவ் மற்றும் ஜெர்மி மைசென்சால் அவர்கள் தேசபக்தியுடன் இணைந்த அறுவடை இயந்திரம் மூலம் சோளத்தை அறுவடை செய்வதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் - அதன் ஒரு பக்கம் 9/11 இல் இழந்தவர்களுக்கு மரியாதை அளிக்கிறது, மற்றொன்று அமெரிக்கக் கொடியைக் காட்டுகிறது.100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான விவசாய அனுபவம் உள்ள குடும்பம், சோள வயலை அறுவடை செய்வதில் இடைவிடாது உழைத்து வருகின்றனர்.

முடிந்ததும், இந்த சோளத்தை அங்குள்ள எத்தனால் ஆலைக்கு செல்வதால் ஃபுல்டனுக்கு டிரக் செய்வார்கள்.RochesterFirst.com இலிருந்து மேலும் படிக்கவும்

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது